Leden

MTC Wolfpack - Founded in 1996


Over ons

We are MTC Wolfpack

Wij zijn MTC Wolfpack


We are a pack of bikers with the heart of a wolf

We zijn een roedel motorrijders met het hart van een wolf

Now you may ask why we are not many

Je vraagt je misschien al ‘s af waarom we niet met velen zijn

That’s because we don’t advertise or beg to join us

Da’s omdat we geen reclame maken of smeken om erbij te komen

True brothers & sisters take time to grow in to our family

Echte broeders & zusters hebben tijd nodig om te groeien in onze familie


Nobody can buy their way in

Men kan zich geen ‘verwantschap’ kopen

Respect & friendship is earned, not just given

Respect & vriendschap wordt verdiend, niet zomaar gegeven

Sometimes it works out, sometimes it doesn’t

Met sommigen lukt het, met anderen weer niet

But who stays in the pack is the real deal

Maar wie in de roedel blijft is het tenminste waard

And we wouldn’t want it any other way

En we zouden het niet anders willen


Better a handful of true wolves than 100 false sheep

Beter een handvol echte wolven dan 100 valse schapen

And for those who would talk trash about us behind our backs,

En voor wie slecht spreekt achter onze rug om,

remember : wolves don’t care about the opinion of sheep

onthoud : wolven geven niks om de mening van schapen


We sing our own song and peacefully ride our own roads in this life

We zingen ons eigen lied en rijden vredevol onze eigen wegen des levens


Wolfpack Forever, Forever Wolfpack


Alle leden
Alle leden
Een groepsfoto van alle leden van MTC Wolfpack